SORTERINGSVEILEDER FOR VADSØ KOMMUNE (HUSHOLDNING)


Følgende fraksjoner hentes hos husstanden

Restavfall brennbart.png

Innhold: Brennbart husholdningsavfall. Ikke-brennbart avfall leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen.

Hvordan: Avfallet legges i handleposer og kastes i beholder. Restavfall tømmes hver 14. dag.

Behandling: EnergigjenvinningPapp/Papir pappogpapir.png

Innhold: Papp, melkekartong, juicekartong, aviser, ukeblader mv. Avfallet skal ikke være tilgriset. Gavepapir og annet glanset papir er restavfall.

Hvordan: Avfallet kastes i egen oppsamlingssekk, og hentes hver 14. dag.

Behandling: MaterialgjenvinningFølgende fraksjoner kan leveres på returpunktene

Glass- og metallemballasje glass_og_metall.png

Glass: Klart og farget glass, som f.eks. tomme flasker og syltetøyglass.

Hvordan: Leveres sammen med metall.

Metall: Tomme hermetikkbokser, aluminiumsbokser mv.

Hvordan: Leveres sammen med glass.

Behandling: MaterialgjenvinningFølgende fraksjoner leveres på Vegsletta Miljøstasjon

Plastemballasje plastembalasje.png

Innhold: Rene og tomme plastprodukter som f.eks. bokser, flasker, folie, kanner og poser.

Hvordan: All plastemballasje skal være rengjort. Hardplast og isopor kastes som restavfall.

Behandling: Materialgjenvinning

Kildesortering av plastemballasje er viktig, da plast er svært gjenvinnbar, samt kan gjøre stor skade på flora og fauna om den ikke behandles riktig. Pass på at all plastemballasje du leverer er ren og tørr. Skyll plastbegere, matemballasje o.l., og la det renne av på kjøkkenbenken.


Er du usikker på om plastproduktet skal i plastsekken kan du kontakte en av våre ansatte i Vadsø for veiledning. En vanlig grunn til feilsortering er manglende kunnskap eller motivasjon. Vi ønsker å bidra til at begge disse faktorene oppfylles.Andre avfallstyper som EE-avfall, farlig avfall, trevirke, dekk, batterier etc. leveres og kildesorteres ved Vegsletta Miljøstasjon.

Usikker på hva som skal kastes hvor? Klikk her for å se en veileder.

#