Informasjon vedrørende Korona-viruset og vår drift

Masternes Gjenvinning AS vurderer vår drift til å være av kritisk betydning for samfunnet, basert på råd og anbefalinger fra vår bransjeorganisasjon Avfall Norge. Utgangspunktet for dette er DSBs temarapport "Samfunnets kritiske funksjoner". Vår drift er vurdert å ha indirekte betydning for samfunnets evne til å opprettholde befolkningens sikkerhet, samt at svikt i leveransene kan utløse uro, bekymring og skape problemer i hverdagen. Bransjen har en særlig funksjon for å avverge eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensing, herunder å sørge for nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense skadevirkninger av forurensing.

Flere av selskapets tjenester kan videre anses som folkehelsetiltak, hvor bortfall av tjenestene raskt vil få negative konsekvenser. Eksempler på slike tjenester er innhenting av sykehusavfall, avfall fra helsesektoren for øvrig, restavfall og matavfall (på generelt grunnlag). Stopp i innhenting og behandling av øvrige avfallstyper kan også true samfunnets infrastruktur.

I praksis betyr dette at våre ansatte fortsetter sin drift "som normalt", naturligvis med en rekke tilpasninger som følge av koronaviruset.

Bedrifter som i denne perioden har redusert eller ingen aktivitet, enten selvpåført eller som (in)direkte følge av coronaviruset, bes kontakte oss for å gjøre tilpasninger. Vi kommer ikke til å fakturere bomturer eller tømme halvtomme beholdere i denne perioden, av hensyn til våre kunders økonomi. Samtidig er det naturligvis ønskelig for oss å slippe å kjøre disse bomturene, og vi trenger derfor hjelp til å vite hvor vi ikke trenger å møte opp. Tilsvarende kan også kunder som av ulike årsaker har økt behov for vår bistand ta kontakt og informere oss om dette. Vi tilpasser tømmefrekvens og øvrige tjenester etter deres behov.

Send e-post til post@masternes.no eller ring 911 08 150.

Tips og råd til våre kunder og abonnenter

Som nevnt er vi i tilnærmet normal drift til tross for pandemien. Likevel opplever vi også utfordringer, og ønsker å komme med noen tips og råd til våre kunder.

Husholdningskunder:

  • Alt avfall kastes i poser, som knytes med dobbel knute før de kastes i beholder. Bruk heller en pose for mye enn en for lite. Da beskytter du renovatører mot potensiell smitte fra avfallet.
  • Ikke sett fra deg avfall oppi eller ved siden av overfylte dunker. Det tiltrekker fugler og skadedyr, og kan utsette renovatørene for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp.
  • God kildesortering minimerer mengden restavfall. Rest- og matavfallet er mest kritisk å få hentet inn fortløpende. God sortering reduserer også smittefaren for de som må sortere avfallet ditt på anlegget.

Næringskunder:

  • Kontakt oss dersom driften er redusert eller stoppet, og be om endret frekvens på tømmingene. Det vil være en fordel for både oss og dere.
  • Ikke oppsøk våre sjåfører unødig, og hold minst 2 meters avstand dersom det er nødvendig å prate sammen.

Generelt:

  • Ikke start store rydde- eller oppussingsprosjekter hjemme som genererer avfall, selv om dere plutselig har tid til overs. Avfallsstasjonene holder foreløpig åpent, men kan måtte stenge eller redusere åpningstidene for å frigjøre personell til mer kritiske samfunnsoppgaver, samt for å redusere faren for smittespredning. Økt avfallsmengde inn på stasjonene vil gjøre situasjonen vanskeligere.

Vi trenger flest mulig i arbeid nå for å sikre at bl.a. smittefarlig avfall fra helseinstitusjoner destrueres fortløpende, for å unngå skade på natur og miljø, samt for å hindre (annen) smittespredning, økt skadedyrbestand o.l. Takk for hjelpen!

#