treverk.png
papp.png
farligavfall.png
usortert.png
lysstoffror.png
metaller.png
matavfall.png
drikkekartong.png
elektronikk.png
eps.png
brennbart.png
papir.png

Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling.

For å si det enkelt - vi henter alt!

Sortert avfall som kan gjenvinnes er som hovedregel billigere å levere enn usortert avfall som må etterbehandles. Dette gjør at det kan være mange kroner å spare på å vise litt omtanke for miljøet.

Her ser du en oversikt over de ulike avfallstypene Masternes kan håndtere for deg.

Nederst kan du klikke på lenkene for å laste ned informasjonsskriv og plakater med informasjon om hva som kan og ikke kan kastes i ulike containere.

TREVIRKE

treverk.png

Trevirke deles i tre kategorier: rent trevirke, malt og lakkert trevirke, og impregnert trevirke. Dette kan være blandet trevirke som plank, paller, finér, huntonitt og sponplater. Dette går til produksjon av fjernvarme, prosessdamp og til elektrisk produksjon.

Trevirket bør være mest mulig rent og trevirke med maling og trykk-impregnering sorteres ut. Impregnert trevirke er svært giftig og skal leveres som farlig avfall.

PAPP OG KARTONG

papp.png

Det blir brukt 200 000 tonn brunt papir hvert år i Norge. Størstedelen er bølgepapp og blir først og fremst brukt som transportemballasje. Gjenvinningsgraden for brunt papir er over 90 %. Det aller meste går til produksjon av ny emballasje.

Det ble samlet inn ca. 50 000 tonn emballasje-kartong i Norge i 2015. 47 % ble material-gjenvunnet og ca. 52 % ble energiutnyttet. Av kartong blir det laget ny kartong, papp, aviser og lignende.

Husk at papp- og papiravfall må være tørt og rent for å materialgjenvinnes.

FARLIG AVFALL

farligavfall.png

Farlig avfall er avfall som ved feil håndtering kan gjøre stor skade på både mennesker, dyr og natur. Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingsrester er eksempler på farlig avfall. Farlig avfall må ikke sorteres sammen med annet avfall, helles ut i sluk eller kastes i naturen.

Farlig avfall kan utgjøre ressurser om det blir ivaretatt på riktig måte, og kan gjenvinnes til nye materialer. For eksempel har olje stor gjenvinningsverdi og det er etablert ordninger for innlevering av spillolje slik at det blir omgjort til ny olje.

Farlig avfall deklareres f.o.m. 2016 elektronisk.

USORTERT AVFALL

usortert.png

Samfengt avfall uten innhold av elektronikk og farlig avfall. Avfallet fraktes til et av våre sorteringsanlegg for videre sortering og bearbeiding. Deretter sendes de ulike fraksjonene til materialgjenvinning eller energi-gjenvinning.

Vær oppmerksom på at elektronisk avfall, farlig avfall, impregnert treverk, kuldemøbler, dekk, matavfall, fyllmasser, gips og flytende avfall IKKE skal i beholder for usortert avfall.

LYSSTOFFRØR

lysstoffror.png

Gjelder hele, uknuste lysstoffrør. Dette er farlig avfall på grunn av kvikksølvinnholdet. Kvikksølvet skal destrueres, mens glass og metall gjenvinnes for seg selv. Både lysrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv – noen tusendels gram må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et meget giftig stoff, men det er trygt å bruke disse lyskildene så lenge kvikksølvet befinner seg inne i dem.

Husk at det også er mulig å levere brukte lysstoffrør gratis i butikker som selger slike.

METALLER

metaller.png

Gjenvinning av metaller har stor betydning for verden, og lønner seg av flere grunner både for samfunnet og den enkelte bedrift.

Uønsket materiale sorteres ut, og dermed kan aluminium og stål selges som rene råvarer. Metaller kan gjenvinnes til det uendelige. Aluminium kan for eksempel bli til aluminiums-folie, hermetikkbokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til bruk i blant annet stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

MATAVFALL

matavfall.png

Gjelder våtorganisk avfall hvor emballasje er fjernet. Dette kan være matrester som grønnsaker, kjøtt, fisk og andre matvarer.

Matavfall inneholder blant annet fosfor som er en viktig, men ikke ubegrenset ressurs som både vi, dyr og planter trenger.

Fraksjonen matavfall komposterer ikke vi i Masternes da vi sender dette til energigjenvinning. Dette er den mest kostnadseffektive løsningen i regionen Finnmark per i dag. Du kan benytte beholder for brennbart avfall til matavfall.

Det er i produksjon av matavfall den største miljøutfordringen ligger, og det er 10 ganger mer miljøbesparende å redusere matavfall sammenliknet med å produsere biogass.

DRIKKEKARTONG

drikkekartong.png

Alle typer drikkekartong for kullsyrefrie drikkevarer som melk, juice, drikkeyoghurt o.l. Usortert drikkekartong sendes til Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong for pizza, frokostblandinger og slikt.

Årlig forbrukes det ca. 720 millioner drikkekartonger i Norge. Kartongene som ikke sorteres ut følger avispapirstrømmen og blir til papir eller papp. Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes 6-7 ganger!

Hos Grønt Punkt finner du interessant informasjon om gjenvinning av drikkekartonger, returkartonglotteriet m.v.

ELEKTRONIKK

elektronikk.png

EE-avfall er elektrisk og elektronisk avfall. Alt som bruker eller leder strøm, enten fra strømnettet eller batteri, går innenfor denne typen avfall. Avfallet sorteres i tre hovedgrupper: hvitevarer, elektronikk/brunevarer og næringselektro (belysning, oppvarming og installasjon).

Elektronikk inneholder miljø- og helsefarlige stoffer som kadmium, kvikksølv, bromert plast, PCB og bly, og skal derfor ikke blandes med annet avfall. De miljøskadelige komponentene tas ut av avfallet og behandles på en kontrollert og forsvarlig måte.

EPS ISOPOR

eps.png

Isopor er en meget volumiøs og lett emballasje som består av ca. 98% luft. Finnes som oftest i form av emballasje for møbler, elektronikkprodukter og spesielt fiskekasser på grunn av lav vekt og en veldig god isolasjonsevne. Gjenvunnet isopor blir blant annet kabelplater, plastprofiler, deksler, skosåler, kleshengere, plantebrett og saccosekk-fyll.

På grunn av stort volum og lav vekt er det en stor fordel for din bedrift å sortere ut EPS isopor og dermed redusere antall tømminger av restavfallet gjennom året.

BRENNBART RESTAVFALL

brennbart.png

Papir, papp, plast, tre, tekstiler og produkter som er sammensatt av disse materialene kan sorteres som brennbart restavfall.

Må ikke være gjenstander over 50 cm. Brennbart avfall skal IKKE inneholde farlig avfall som maling, olje, fugemasse, kreosotbehandlet trevirke, trykkimpregnert trevirke, PVC-holdige materialer som gulvbelegg og tepper, porselen, betong, tegl, stein, jord, flytende avfall eller elektronisk avfall. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner.

PAPIR

papir.png

Papir, brev og kontorpapir, aviser, tidsskrifter, reklamer, brosjyrer og lignende skal sorteres under papir. Dette presses i emballasjepressen eller komprimatoren, eller kastes i beholder/container. Alt gjenvinnes til nytt papir. Trefibrene fra papiret kan gjenvinnes opp til 8 ganger før det blir utslitt og byttes ut med nytt.

Masternes tilbyr næringslivet egne innsamlingsesker/beholdere som medarbeiderne kan kaste brukt papir i. Spør oss om løsninger og pris. Vi henter og behandler dette avfallet til videre gjenvinning.