Trevirke.jpg
TREVIRKE
Papp.jpg
PAPP OG KARTONG
Farlig avfall.jpg
FARLIG AVFALL
usortert.png
USORTERT AVFALL
lysstoffror.png
LYSSTOFFRØR
metaller.png
METALLER
matavfall.png
MATAVFALL
drikkekartong.png
DRIKKEKARTONG
elektronikk.png
ELEKTRONIKK
eps.png
EPS ISOPOR
brennbart.png
BRENNBART RESTAVFALL
papir.png
PAPIR
plastemballasje.png
PLASTFOLIE
glassogmetall.png
GLASS- OG METALLEMBALLASJE
gips.png
GIPS
1604_Forurensede interte masser - fyllmasse.png
AVFALL TIL DEPONI
Restavfall.jpg
MARINT AVFALL

Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling.

For å si det enkelt - vi henter alt!

Sortert avfall som kan gjenvinnes er som hovedregel billigere å levere enn usortert avfall som må etterbehandles. Dette gjør at det kan være mange kroner å spare på å vise litt omtanke for miljøet.

Her ser du en oversikt over noen av de avfallstypene Masternes kan håndtere for deg.

Nederst kan du klikke på lenkene for å laste ned informasjonsskriv og plakater med informasjon om hva som kan og ikke kan kastes i ulike containere.

TREVIRKE

Trevirke.jpg

Rent trevirke er 100% rent, kjemisk ubehandlet tre. Stammer gjerne fra emballasje som planker og paller. Dette går til produksjon av fjernvarme, prosessdamp og til elektrisk produksjon.

Blandet trevirke kommer gjerne fra rivningsaktiviteter og byggeplasser, og inneholder materiale som er behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinér, huntonitt- og sponplater.

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terasser og annet som har vært benyttet utendørs. Kreosotimpregnert trevirke er ofte benyttet som jernbanesviller og lysstolper. Impregnert trevirke er giftig og skal leveres som farlig avfall.

PAPP OG KARTONG

Papp.jpg

Det blir brukt 200 000 tonn brunt papir hvert år i Norge. Størstedelen er bølgepapp, og blir først og fremst brukt som transportemballasje. Gjenvinningsgraden for brunt papir er over 90 %. Det aller meste går til produksjon av ny emballasje.

Det ble samlet inn ca. 50 000 tonn emballasje-kartong i Norge i 2015. 47 % ble material-gjenvunnet og ca. 52 % ble energiutnyttet. Av kartong blir det laget ny kartong, papp, aviser og lignende.

Husk at papp- og papiravfall må være tørt og rent for å materialgjenvinnes.

FARLIG AVFALL

Farlig avfall.jpg

Farlig avfall er avfall som ved feil håndtering kan gjøre stor skade på både mennesker, dyr og natur. Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingsrester er eksempler på farlig avfall. Farlig avfall må ikke sorteres sammen med annet avfall, helles ut i sluk eller kastes i naturen.

Farlig avfall kan utgjøre ressurser om det blir ivaretatt på riktig måte, og kan gjenvinnes til nye materialer. For eksempel har olje stor gjenvinningsverdi og det er etablert ordninger for innlevering av spillolje slik at det blir omgjort til ny olje.

Farlig avfall deklareres f.o.m. 2016 elektronisk.

USORTERT AVFALL

usortert.png

Samfengt avfall uten innhold av elektronikk og farlig avfall. Avfallet fraktes til et av våre sorteringsanlegg for videre sortering og bearbeiding. Deretter sendes de ulike fraksjonene til materialgjenvinning eller energi-gjenvinning.

Vær oppmerksom på at elektronisk avfall, farlig avfall, impregnert treverk, kuldemøbler, dekk, matavfall, fyllmasser, gips og flytende avfall IKKE skal i beholder for usortert avfall.

LYSSTOFFRØR

lysstoffror.png

Gjelder hele, uknuste lysstoffrør. Dette er farlig avfall på grunn av kvikksølvinnholdet. Kvikksølvet skal destrueres, mens glass og metall gjenvinnes for seg selv. Både lysrør og sparepærer inneholder verstingstoffet kvikksølv – noen tusendels gram må være der for at de skal virke. Kvikksølv er et meget giftig stoff, men det er trygt å bruke disse lyskildene så lenge kvikksølvet befinner seg inne i dem.

Husk at det også er mulig å levere brukte lysstoffrør gratis i butikker som selger slike.

METALLER

metaller.png

Gjenvinning av metaller har stor betydning for verden, og lønner seg av flere grunner både for samfunnet og den enkelte bedrift.

Uønsket materiale sorteres ut, og dermed kan aluminium og stål selges som rene råvarer. Metaller kan gjenvinnes i det uendelige. Aluminium kan for eksempel bli til aluminiums-folie, hermetikkbokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til bruk i blant annet stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

MATAVFALL

matavfall.png

Gjelder våtorganisk avfall hvor emballasje er fjernet. Dette kan være matrester som grønnsaker, kjøtt, fisk og andre matvarer.

Matavfall inneholder blant annet fosfor, som er en viktig, men ikke ubegrenset ressurs som både vi, dyr og planter trenger.

Matavfall går til kompostering, og blir til bl.a. matjord. Prosessen bidrar dermed til å føre fosforet tilbake til jordsmonnet. Dette er den mest kostnadseffektive løsningen i Finnmark per i dag, men på sikt vil trolig løsninger knyttet til bl.a. biogassproduksjon bli mer aktuelle.

Det er likevel i produksjon av matavfall den største miljøutfordringen ligger, og det er 10 ganger mer miljøbesparende å redusere matavfall sammenlignet med å produsere biogass.

DRIKKEKARTONG

drikkekartong.png

Alle typer drikkekartong for kullsyrefrie drikkevarer som melk, juice, drikkeyoghurt o.l. Usortert drikkekartong sendes til Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong for pizza, frokostblandinger og lignende.

Årlig forbrukes det ca. 720 millioner drikkekartonger i Norge. Kartongene som ikke sorteres ut følger avispapirstrømmen og blir til papir eller papp. Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes 6-7 ganger.

Hos Grønt Punkt finner du interessant informasjon om gjenvinning av drikkekartonger, returkartonglotteriet m.v.

ELEKTRONIKK

elektronikk.png

EE-avfall er elektrisk og elektronisk avfall. Alt som bruker eller leder strøm, enten fra strømnettet eller batteri, går innenfor denne typen avfall. Avfallet sorteres i tre hovedgrupper: Hvitevarer, elektronikk/brunevarer og næringselektro (belysning, oppvarming og installasjon).

Elektronikk inneholder miljø- og helsefarlige stoffer som kadmium, kvikksølv, bromert plast, PCB og bly, og skal derfor ikke blandes med annet avfall. De miljøskadelige komponentene tas ut av avfallet og behandles på en kontrollert og forsvarlig måte.

EPS ISOPOR

eps.png

Isopor er en meget volumiøs og lett emballasje, som består av ca. 98 % luft. Finnes som oftest i form av emballasje for møbler, elektronikkprodukter og spesielt fiskekasser på grunn av lav vekt og veldig god isolasjonsevne. Gjenvunnet isopor blir blant annet kabelplater, plastprofiler, deksler, skosåler, kleshengere, plantebrett og saccosekk-fyll.

På grunn av stort volum og lav vekt er det en stor fordel for din bedrift å sortere ut EPS isopor og dermed redusere antall tømminger av restavfallet gjennom året.

BRENNBART RESTAVFALL

brennbart.png

Papir, papp, plast, tre, tekstiler og produkter som er sammensatt av disse materialene kan sorteres som brennbart restavfall.

Må ikke være gjenstander over 50 cm. Brennbart avfall skal IKKE inneholde farlig avfall som maling, olje, fugemasse, kreosotbehandlet trevirke, trykkimpregnert trevirke, PVC-holdige materialer som gulvbelegg og tepper, porselen, betong, tegl, stein, jord, flytende avfall eller elektronisk avfall. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner.

PAPIR

papir.png

Brev og kontorpapir, aviser, tidsskrifter, reklamer, brosjyrer og lignende skal sorteres som papir. Dette presses i emballasjepressen eller komprimatoren, eller kastes i beholder/container. Alt gjenvinnes til nytt papir. Trefibrene fra papiret kan gjenvinnes opp til 8 ganger før det blir utslitt og byttes ut med nytt.

Masternes tilbyr næringslivet egne innsamlingsesker/beholdere som medarbeiderne kan kaste brukt papir i. Spør oss om løsninger og pris. Vi henter og behandler dette avfallet til videre gjenvinning.

PLASTFOLIE

plastemballasje.png

Plastfolie/mykplast er LDPE-folie fra sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm eller lignende, og deles gjerne inn i klar og farget plastfolie. Det er viktig at mykplasten er forholdsvis ren og tørr, og at det ikke blandes inn andre typer plast.

Plastfolie er en svært gjenvinnbar fraksjon. Plasten smeltes om til granulat, og benyttes i produksjon av bl.a. sekker, poser og plastfilm.

En del plast inneholder bl.a. bromerte flammehemmere eller ftalater, og klassifiseres som farlig avfall.

Plast i havet er en global utfordring, og det forventes at det i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet. Plasten brytes ned til mikroplast, og er dermed både farlig for dyrelivet og vanskelig å fjerne.

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

glassogmetall.png

Glass- og metallemballasje er klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall. Noen eksempler er syltetøyglass, glassflasker uten pant, hermetikkbokser og metallokk.

Merk at fraksjonen ikke skal inneholde innblanding av bl.a. krystall, keramikk, porselen, ildfast glass m.m.

Glass og metall er gjerne volumiøse og tunge enheter, og det kan dermed være mye å spare på å sortere fraksjonene ut fra ordinært avfall. Har bedriften mye glass kan også glassknuser anbefales, for å redusere volumet med ca. 70-90 %.

GIPS

gips.png

Kildesortert gipsavfall er typisk hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, ny eller gammel, og kan inneholde følgende forurensing: Tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag.

Gipsen må være ren, tørr og forholdsvis fri for forurensing for å kunne materialgjenvinnes. Kvernet gips brukes blant annet som innblanding i sement. Merk at en del gips fra bygninger etc. kan inneholde farlig avfall.

AVFALL TIL DEPONI

1604_Forurensede interte masser - fyllmasse.png

Alle kunder som leverer avfall til vårt deponi er i henhold til avfallsforskriften kap 11. vedlegg 2 pliktig å levere skriftlig dokumentasjon på avfallet som leveres. Dette skal være ferdig utfylt før levering til avfallsmottak, og senest leveres sammen med avfallet på vekta i Tana. Vi anbefaler å bruke skjema «Sammendrag for basiskarakterisering for avfall til deponi».

Se også "Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi" og "Sammendrag for basiskarakterisering for avfall til deponi med veileder".

Merk: Vi har ikke tillatelse til å ta i mot farlig avfall for deponering. Vi har likevel tillatelse til deponering av asbest. For informasjon om håndtering av farlig avfall, kontakt vårt kjørekontor på 91108150 eller post@masternes.no

MARINT AVFALL

Restavfall.jpg

Avfall fra strandrydding, eller rydding av marint, eierløst avfall ved sjø, vann eller vassdrag. Ta kontakt med oss før du rydder for utlevering av sekker, hansker og informasjonsmateriell.

Se veileder i lenken under for mer informasjon om opprydding av marint avfall.