tjenester.png

Utleie av utstyr

For å håndtere avfallet riktig kreves det rette utstyret. Vi har løsningene - alt fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer. Vi samarbeider med våre kunder for å velge ut riktig utstyr for bedriften din. Slik blir utstyret tilpasset sorteringssystemet bedriften ønsker å benytte.

Klikk på de ulike tjenestene for å se
hva vi kan tilby din bedrift!

SLAM OG SPYLING

Vi har lang erfaring innen mobil avvanning, og har siden 1992 hatt kontrakt med ØFAS på tømming av slam i syv kommuner i Finnmark.

Tømming foregår i hovedsak fra 1. mai til 30. november. Arbeidet omfatter tømming, kontroll, transport, avvanning og rapportering fra alle private og offentlige slamanlegg i de gjeldende kommunene. Vi har biler stasjonert i Kirkenes og Tana, og har dekningsområde i hele østfylket. Vi tømmer både slam- og fettutskiller, sandfangere og renseanlegg.


slam.png

PLASTBEHOLDERE

Vi skaffer beholdere i en rekke utførelser og til mange avfallstyper, til innen- og utendørs bruk. Alt fra små beholdere på 140 liter til store firehjuls beholdere på 1000 liter. Vi tilbyr utstyr for innsamling av alle typer avfall - det være seg elektrisk og elektronisk avfall, kjemikalier, batterier eller annet. Utstyret skal være enkelt å bruke og kunne tilpasses både store og små brukere. Spør oss gjerne om råd!


140 L

Høyde 94 cm
Bredde 48 cm
Dybde 55 cm

240 L

Høyde 107 cm
Bredde 58 cm
Dybde 73 cm

360 L

Høyde 107 cm
Bredde 75 cm
Dybde 80 cm

660 L

Høyde 121 cm
Bredde 127 cm
Dybde 78 cm

1000 L

Høyde 136 cm
Bredde 126 cm
Dybde 108 cm


STATIV

Få orden på avfallshåndteringen med plaststativ. Disse benyttes til gjennomsiktige plastsekker for returplast, og passer ypperlig til plastgjenvinning på kontor, skole og lignende arbeidsplasser.


stativ.png

ÅPEN CONTAINER

Åpen container som tømmes direkte i bil. Containerne kan benyttes til brennbart avfall, eller som ren papir-/pappcontainer (under tak). Velegnet til langtidsleie og stabilt avfallsvolum med lav romvekt.


Denne containeren finnes i tre størrelser:

6 m³, 8 m³ og 10 m³


apencontainer.png

PRESSER

For at komprimering skal være lønnsomt betinger det at du har større avfallsmengder. En 8 m³ container som må tømmes hver uke gir ca. 50 tømminger i året. Med en emballasjepresse komprimeres avfallet ned til en blokk i pallestørrelse. En lastebil kan hente 10 paller per tur, noe som betyr at vi bare behøver å komme 5 ganger i året for å hente samme avfallsmengde. Smart, ikke sant? Og veldig bra for miljøet!


presser.png

LUKKET CONTAINER

Containerne kan enten benyttes til brennbart avfall, eller som ren papir-/pappcontainer. Velegnet til langtidsleie og stabilt avfallsvolum med lav romvekt.


Denne finnes i fire ulike størrelser:

4 m³, 6 m³, 8 m³ og 10 m³


lukketcontainer.png

KROKCONTAINER

Krokcontainere brukes til de fleste typer avfall. De hentes og bringes med en lastebil tilpasset med løftearm for enkel utplassering etter ønske. Disse kan leveres i åpen utførelse eller lukket med presenning eller dører.

Krokcontainer finnes i mange ulike størrelser og løsninger:


Skapcontainer 35m³ H:275 B:255 L:631
Lukket krok 15m³ H:210 B:194 L:415
Lukket krok 20m³ H:... B:... L:...
Lukket krok 26m³ H:... B:... L:...
Åpen krok 22m³ H:175 B:255 L:631
Åpen krok 30m³ H:235 B:255 L:631
Åpen krok 35m³ H:275 B:255 L:631
Krok m/presen. 35m³ H:275 B:255 L:631
Krok m/presen. 40m³ H:275 B:255 L:731
Krok m/lokk. 40m³ H:275 B:255 L:731

Størrelser er oppgitt i cm.


kroklukket.png krokapen.png

MILJØCONTAINER

Vi leverer miljøcontainere som kan brukes til oppbevaring av spesialavfall. Miljøcontaineren har et dobbelt gulv med en oppsamlingstank.

Høyde: 215 cm
Bredde: 220 cm
Lengde: 219 cm


miljocontainer.png

KOMPRIMATOR

En komprimator presser bokstavelig talt kjøringen ned til et minimum. Dersom du har store avfallsmengder er det ofte lønnsomt å komprimere avfallet før det leveres. Dette vil frigjøre lagerplass, skadedyr kommer ikke til avfallet, helsefarlige luftpartikler reduseres og transportkostnader reduseres betraktelig. Bedriften vil oppnå en enklere avfallshåndtering og et renere og sikrere arbeidsmiljø med mindre støy og miljøforurensing. Komprimatorer kan også leveres med ozon-maskin for luktfjerning. Vi tilbyr både leie/leasing og kjøp.


komprimator.png