Kvalitets- og miljøpolitikk

Masternes Gjenvinning AS skal være et selskap som jobber for redusert avfallsmengde gjennom samarbeid med befolkning og næringsliv. Forbrukte ressurser skal i størst mulig grad gjenbrukes eller materialgjenvinnes i den grad det er miljømessig riktig. Masternes skal være pådriver i bruk av teknologi som kan bidra til å nå målsetning om høy gjenvinningsgrad, samt jobbe for at avfallsressursene håndteres lokalt når det er økonomisk forsvarlig.

HVORDAN SKAL VI OPPNÅ DETTE?

Lover, krav og risiko

Dette er overordnet og er våre rammebetingelser i alt vi gjør.
Alle myndighetspålagte krav og pålegg med hensyn til kvalitet og miljø skal tilfredsstilles.
Vi skal ha fokus på å forebygge hendelser og redusere risiko.

Kunnskapsrike

Vi må ha kunnskap for å oppfylle lover og krav, og for å vurdere risikoer.
Vi skal videreutvikle vår kompetanse til å omfatte miljø og kvalitet i et helhetlig perspektiv.

Engasjerte

Vi skal være en pådriver ved å utvikle gode løsninger med hensyn til ressursbruk, gjenvinning og livsløp.

Løsningsorienterte

Gjennom internt og eksternt samarbeid og dialog skal vi alltid strebe etter de beste løsningene for oss og våre kunder.

Positive

Vi skal bidra til å heve bransjens omdømme.

ISO 14001

Masternes Gjenvinning AS er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.
Hovedformålet er å ha god styring med påvirkning på det ytre miljø.

ISO 9001

Masternes Gjenvinning AS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.
Hovedformålet er å ha god kvalitet og styring på de produktene og tjenestene vi leverer.