KIRKENES

Prestøya Industriområde
Tippveien 4
9900 Kirkenes
-7°
#

Bjørn Erik Rognmo
Driftsleder, Sør Varanger
ber@masternes.no
918 28 444

Bjørn Kristian Hansen
Sjåfør, Næring
bh@masternes.no
952 92 816

#

Jan Audun Karisari
Sjåfør, Krokbil
993 21 567

Thorbjørn Østlund
Sjåfør, Næring

Roy-Jøran Hølvold
Sjåfør, Næring
941 59 521

Tore Bekkeli
Sjåfør, Slambil
952 92 804

Glenn Frode Olsen
Lærling