VADSØ

Vegsletta Miljøstasjon
Hermann Dahls gate 7
9800 Vadsø
#

Hans Henrik Kristiansen
Driftssjef
hk2@masternes.no
922 66 997

Uno Mikkelsen
Formann
uno.mikkelsen@masternes.no
950 24 393

#

Stig Arne Dahl
Sjåfør / Driftsoperatør

Tom Rune Hansen
Sjåfør / Driftsoperatør

Lal Bahdur Rai
Driftsoperatør

Ayman Hussein
Driftsoperatør