VADSØ

Vegsletta Miljøstasjon
Hermann Dahls gate 7
9800 Vadsø

Hans Henrik Kristiansen
Driftssjef
hk2@masternes.no
922 66 997

Uno Mikkelsen
Formann
uno.mikkelsen@masternes.no
950 24 393

Kevin Jakobsen
Sjåfør
932 83 100

Ahmad Mohamad Alhamad
Driftsoperatør
932 83 100

Tom Rune Hansen
Sjåfør / Driftsoperatør
932 83 100

Odd-Tore Mikkonen
Sjåfør, Næring Vadsø
901 62 620

Lal Bahdur Rai
Driftsoperatør
932 83 100

John Rainer Betten
Driftsoperatør
932 83 100