KIRKENES

Prestøya Industriområde
Tippveien 4
9900 Kirkenes
-4°
#

Bjørn Erik Rognmo
Driftsleder, Sør Varanger
ber@masternes.no
918 28 444

Bjørn Kristian Hansen
Sjafør, Næring
bkh@masternes.no
952 77 270

Tore Bekkeli
Sjåfør, Slambil
tb@masternes.no
952 92 804

#

Tom Bjarne Karinen
Sjåfør, Næring
tbk@masternes.no
-

Jan Audun Karrisari
Sjåfør, Slambil
jak@masternes.no
908 85 935