AVFALLSHÅNDTERING I VADSØ KOMMUNE

Fra og med 1. juli 2017 har Masternes Gjenvinning AS ansvaret for innsamling av avfall fra private husholdninger i Vadsø kommune. På denne siden finner du som abonnent/innbygger nyttig informasjon om renovasjonen. Bruk sidemenyene flittig, og kontakt oss gjerne på post@masternes.no dersom du har spørsmål eller forslag til forbedringer.

I tillegg til innsamling av husholdningsavfall drifter Masternes Gjenvinning åtte returpunkter og Vegsletta Miljøstasjon for Vadsø kommune.

Avfall fra bedrifter (næringsavfall) skal leveres til godkjent mottaksanlegg. Gjenbruksstasjonen i Herman Dahls Gate 7 er godkjent for mottak av næringsavfall. Alle bedrifter skal ha et system for håndtering av avfall. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for løsning, så finner vi i fellesskap fram til det som fungerer best for deg og din bedrift.

INFORMASJON

Vegsletta Miljøstasjon

Åpningstider:
Mandag-fredag: kl. 09-15
Torsdager: kl. 09-17

Vekta Vadsø

Tlf: 932 83 100

Adresse

Masternes Gjenvinning AS
Deanugeaidnu 165
9845 Tana

Tlf: 911 08 150
@: post@masternes.no

Hans Henrik Kristiansen
Driftssjef
hans.henrik.kristiansen@masternes.no
922 66 997

Uno Mikkelsen
Formann
uno.mikkelsen@masternes.no
950 24 393

Tom Rune Hansen
Sjåfør/Driftsoperatør

Lal Bahdur Rai
Driftsoperatør

Ahmad Mohamad Alhamad
Driftsoperatør

John Rainer Betten
Driftsoperatør

Kevin Jakobsen
Sjåfør