Prisliste (næring)

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Restavfall

3716 kr/tonn

Papp/papir

942 kr/tonn

Plast

942 kr/tonn

Metall

0 kr/tonn

Trevirke, blandet

3062 kr/tonn

EE-avfall

942 kr/tonn

Gips

3651 kr/tonn

Deponi

3651 kr/tonn

Farlig avfall

Hver abonnent kan levere inntil 1.000 kg farlig avfall kostnadsfritt per år.

  • Ekspedisjonsgebyr: 350 kr
  • Deklarering: 217 kr

PS! Minstepris alle fraksjoner: 80 kr