Prisliste (næring)

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Restavfall

4013,28 kr/tonn

Papp/papir

1017,36 kr/tonn

Plast

1017,36 kr/tonn

Metall

0 kr/tonn

Trevirke, blandet

3306,96 kr/tonn

EE-avfall

1017,36 kr/tonn

Gips

3943,08 kr/tonn

Deponi

3943,08 kr/tonn

Farlig avfall

Hver abonnent kan levere inntil 1.000 kg farlig avfall kostnadsfritt per år.

  • Ekspedisjonsgebyr: 350 kr
  • Deklarering: 217 kr

PS! Minstepris alle fraksjoner: 80 kr