Kildesortering

Det er nå innført kildesortering av husholdningsavfall i Vadsø kommune, som første kommune i Øst-Finnmark. All nødvendig informasjon finner du i brosjyren "Kildesortering i Vadsø kommune", som skal være levert ut til alle husstander.

Fra tidligere løsning har vi videreført restavfallsdunken og egen sekk til papp/papir. I tillegg er det innført sortering av matavfall og plast.

Matavfall: Det er levert ut egen "ileggsdunk" til matavfall. Denne henges på innsiden av restavfallsdunken på tømmedagen. Det er også levert ut organisk nedbrytbar biopose, som matavfallet kastes i. Dersom du ønsker å kjøpe beholder til matavfall for å ha i kjøkkenskapet kan du ta kontakt med en av våre ansatte på miljøstasjonen i Vadsø. Avfallet hentes hver 14. dag. Skulle du mot formodning ha mer matavfall enn beholderen rommer kan resterende poser legges øverst i restavfallet.

Plastavfall: Det er levert ut egne plastsekker til plastavfall. På sekken finner du en veileder til hvilke typer plast som skal kastes i sekken, og merk at plasten skal være (forholdsvis) ren og tørr. Det er også levert ut krok for å henge plastsekk på restavfallsdunken. Avfallet hentes 1 gang per måned.

Informasjonsskriv om kildesortering

Last ned vårt ferskeste informasjonsskriv om kildesorteringen i Vadsø kommune her:

Tidligere versjoner av informasjonsskrivet finner du ved å klikke på bildene under.

2021

2020

2019


2018