SORTERINGSVEILEDER FOR VADSØ KOMMUNE (HUSHOLDNING)


Følgende fraksjoner hentes hos husstanden

Restavfall Brennbart restavfall sorthvit.jpg

Innhold: Brennbart husholdningsavfall. Ikke-brennbart avfall leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen.

Hvordan: Avfallet legges handleposer og kastes i beholder. Restavfall hentes hver 14. dag.

Behandling: Energigjenvinning

Avfallet kvernes og pakkes i ball før det fraktes med returtransport til energiverk i Sverige. Der omdannes avfallet til energi, og brukes til oppvarming.Matavfall matavfall.png

Innhold: Rester av kjøtt, brød, frukt, bein og andre matvarer uten emballasje - samt kaffefilter, teposer og andre nedbrytbare produkter.

Hvordan: Avfallet legges i organisk nedbrytbar biopose i matavfallsdunken (som henges på innsiden av vanlig dunk). Matavfall hentes hver 14. dag.

Behandling: Biogassproduksjon

Matavfallet omlastes i væsketette containere og fraktes til biogassanlegg i Boden eller Båtsfjord. Dette eliminerer klimagassutslippene, og energien omdannes til strøm og biodrivstoff, samt en rest i form av et jordforbedringsprodukt.Papp/Papir Papp.jpg

Innhold: Papp, melkekartong, juicekartong, aviser, ukeblader mv. Avfallet skal ikke være tilgriset. Gavepapir og annet glanset papir er restavfall.

Hvordan: Avfallet kastes i egen oppsamlingssekk. Papp- og papiravfall hentes 1 gang per måned.

Behandling: Materialgjenvinning

Papp presses i bunt på anlegget i Vadsø, før det sendes med returtransport til Sverige. Der gjenvinnes pappen til nye produkter.Plastemballasje plastemballasje.png

Innhold: Rene og tomme plastprodukter som f.eks. bokser, flasker, folie, kanner og poser. Se veiledning på sekken.

Hvordan: Ren plastemballasje kastes i plastsekken, som festes til dunken med plastkrok. Plastavfallet hentes 1 gang per måned.

Behandling: Materialgjenvinning

Kildesortering av plastemballasje er viktig, da plast er svært gjenvinnbar, samt kan gjøre stor skade på flora og fauna om den ikke behandles riktig. Pass på at all plastemballasje du leverer er ren og tørr. Skyll plastbegere, matemballasje o.l., og la det renne av på kjøkkenbenken.


Er du usikker på om plastproduktet skal i plastsekken kan du kontakte en av våre ansatte i Vadsø for veiledning. En vanlig grunn til feilsortering er manglende kunnskap eller motivasjon. Vi ønsker å bidra til at begge disse faktorene oppfylles.Følgende fraksjoner kan leveres på returpunktene

Glass- og metallemballasje glassogmetall.png

Glass: Klart og farget glass, som f.eks. tomme flasker og syltetøyglass.

Hvordan: Leveres sammen med metall.

Metall: Tomme hermetikkbokser, aluminiumsbokser mv.

Hvordan: Leveres sammen med glass.

Behandling: Materialgjenvinning

Glass er 100 % resirkulerbart, og gjenvinnes til nye glassprodukter og "glasopor" (isolasjonsmateriale). Dermed reduseres behovet for ny, energikrevende produksjon av glass fra sand og mineraler.

Metall er også 100 % resirkulerbart, og smeltes om til nye metallprodukter.Følgende fraksjoner leveres på Vegsletta Miljøstasjon

Avfallstyper som EE-avfall, farlig avfall, trevirke, dekk, batterier etc. leveres og kildesorteres ved Vegsletta Miljøstasjon.

Usikker på hva som skal kastes hvor? Klikk her for å se en veileder.