Returpunkter

Det skal være 8 returpunkter for glass- og metallemballasje i Vadsø kommune. Disse finner du på følgende steder:

  • Lokasjon 1: Ved Rema 1000 Veisletta (Tanavegen 12)
  • Lokasjon 2: Ved Coop Byggmix/Extra Vadsø (Strandgata 15)
  • Lokasjon 3: Ved Joker Vadsø (Ytrebyen - Oscarsgate 84)
  • Lokasjon 4: Ved YX-stasjonen i Vestre Jakobselv
  • Lokasjon 5: Ekkerøy
  • Lokasjon 6: Skallelv
  • Lokasjon 7: Krampenes
  • Lokasjon 8: Golnes

Øvrige avfallsfraksjoner leveres til sortering og gjenvinning på Vegsletta Miljøstasjon.

#