TANA

Gassanjarga
Deanugeaidnu 165
9845 Tana
#

Rune Larsen
Daglig Leder
rl@masternes.no
951 39 539

Johanne Daniloff
Logistikkansvarlig
jd@masternes.no
482 06 976

Lene Østhaug
Logistikkmedarbeider / Hovedverneombud
lo@masternes.no
916 34 646

Hans Henrik Kristiansen
Driftssjef
hk2@masternes.no
922 66 997

#

Espen Ervik
Driftsleder Utedrift
ee@masternes.no
950 48 150

Leif Jakobsen
Vektoperatør
leif.jakobsen@ofas.no
924 08 363

Svein Olav Ursin
Senioringeniør
sou@ofas.no
950 28 507

Jon Børge Stina
Verksted
jbs@masternes.no
952 92 811

Stig Gøran Kaspersen
Verksted / Anlegg Tana
sgk@ofas.no
991 53 264

Kjersti Kristiansen
Logistikkmedarbeider
kjersti.kristiansen@masternes.no
480 87 316

Vidar Bakken
Sjåfør, Krokbil
952 92 801

Eskil Berg
Sjåfør, Krokbil
952 92 806

Krister Kristiansen
Sjåfør, Krokbil
957 91 261

Wilfred Aslaksen
Sjåfør, Slam
952 92 800

Inge Halonen
Sjåfør, Næring/Slam
980 75 286

Odd-Tore Mikkonen
Sjåfør, Næring Vadsø
901 62 620

Stig Atle Johnsen
Anlegg Tana
saj@masternes.no
917 68 792

Jovnna-Mahtte Helander
Anlegg Tana

Åge Hoigari
Anlegg Tana
924 08 363

Asbjørn Aslaksen
Anlegg Tana
924 08 363

Jan Pedersen
Anlegg Tana
924 08 363

Agris Sleija
Anlegg Tana
924 08 363

Mikael Ursin
Anlegg Tana
995 59 155

Kåre Dervola
Anlegg Tana
950 48 154