Prisliste

Restavfall, brennbart

2700 kr/tonn

Restavfall, usortert

3100 kr/tonn

Papp/papir

2500 kr/tonn

Metall

2500 kr/tonn

Trevirke, rent

2500 kr/tonn

Trevirke, blandet

3100 kr/tonn

EE-avfall

800 kr/tonn

Gips

2500 kr/tonn

Farlig avfall

Hver abonnent kan levere inntil 1.000 kg farlig avfall kostnadsfritt per år.

  • Ekspedisjonsgebyr: 350 kr
  • Deklarering: 350 kr

PS! Minstepris alle fraksjoner: 80 kr